punktacja czasopism

PCsearch - wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych 2019    

punktacja czasopism


Wprowadź informacje o czasopiśmie:


dziedzina :

(Klawisz [Ctrl] umożliwia wybór wielu dziedzin jednocześnie)

punktacja :
numer ISSN :

(Dla wyszukiwania wg ISSN pozostałe kryteria są ignorowane)


                

UWAGA - informacja o punktacji czasopism dostępna przy użyciu niniejszej wyszukiwarki pochochodzi z ogólnodostępnego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych publikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w postaci załącznika-pliku XLSX do komunikatu z dnia 31 lipca 2019 r (wraz ze sprostowaniem). W celu uzyskania aktualnych informacji należy skorzystać bezpośrednio z wykazów publikowanych na stronach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Twórca serwisu nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i poprawność zawartych w nim danych.